Με μικρές περικοπές στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2010 – 2011», ξεκινά η διανομή των δελτίων κοινωνικού τουρισμού.

Παρά το γεγονός ότι τα συνολικά χρέη του ΕΟΤ είναι τεράστια, το φετινό πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού θα εκτελεσθεί, έστω και με κάποιες περικοπές. Συγκεκριμένα, περικόπτεται κατά 2 ημέρες το πρόγραμμα των οκταήμερων διακοπών, ενώ περικόπτεται κατά ένα μικρό ποσοστό και το σύνολο των δικαιούχων του προγράμματος.

Επίσης, ο ΕΟΤ δεν εκτύπωσε εφέτος καταλόγους των καταλυμάτων, γεγονός που περιόρισε το κόστος του προγράμματος κατά 160.000 ευρώ και συνέβαλε στην εξοικονόμηση χαρτιού, συμβάλλοντας και στην περιβαλλοντική διαχείριση.

Πάντως, την ίδια στιγμή, ειδικά για τις τρίτεκνες οικογένειες μειώθηκε το ανώτερο εισοδηματικό όριο για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, το νέο εισοδηματικό όριο για τις τρίτεκνες οικογένειες καθορίστηκε στις 44.500 ευρώ (40.000 ευρώ + 1.500 ευρώ για κάθε παιδί), έναντι 49.500 ευρώ (45.000 ευρώ + 1.500 ευρώ για κάθε παιδί) που ίσχυσε το προηγούμενο έτος.

Η χορήγηση των δελτίων του υποπρογράμματος των 6ήμερων διακοπών προς τους δικαιούχους από τα κατά τόπους ΚΕΠ ξεκινά από το πρωί σήμερα. Θα διανεμηθούν συνολικά 100.000 δελτία σε ασφαλισμένους που δεν είναι δικαιούχοι των προγραμμάτων της Εργατικής Εστίας ή της Αγροτικής Εστίας και πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος.

Πληροφορίες σχετικά με τα συνεργαζόμενα καταλύματα και οδηγίες προς τους δικαιούχους υπάρχουν στο site του ΕΟΤ.

Πηγή: ΕΡΤ